Piotr Harasymczuk

dr n. med.

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Photo

O mnie

Ukończyłem studia medyczne na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 2006 jestem asystentem w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Poznaniu.

W praktyce medycznej moje główne obszary zainteresowań to ortopedia dziecięca, neuroortopedia i biomechanika narządu ruchu oraz leczenie nabytych i wrodzonych deformacji kręgosłupa u dzieci i dorosłych.

Poza obowiązkowym szkoleniem specjalizacyjnym swoje doświadczenie zdobywałem w trakcie licznych staży i kursów krajowych oraz w renomowanych klinikach ortopedycznych w USA i Kanadzie.

Od 2006 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, a od 2007 roku American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine.

Zakres usług

Ortopedia dziecięca

Dysplazja stawów biodrowych
 • USG stawów biodrowych u niemowląt
 • leczenie zachowawcze
 • leczenie operacyjne
Boczne skrzywienie kręgosłupa
 • młodzieńcza skolioza idiopatyczna
 • skolioza wrodzona
 • lecznie zachowawcze i operacyjne
Wady postawy u dzieci
 • stopy płasko-koślawe - diagnostyka i leczenie
 • chód na palcach
 • hiperkyfoza (plecy okrągłe, choroba Scheuermana)
 • nadmierna lordoza
Problemy biodra dziecięcego
 • reaktywne i ropne zapalenie stawów biodrowych
 • choroba Perthesa
 • młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej
Wrodzone wady stóp
 • stopa końsko-szpotawa
 • przywiedzenie przodostopia
Traumatologia
 • lecznie zachowawcze złamań, skręceń i innych urazów
 • leczenie operacyjne w tym artroskopowe uszkodzeń łąkotek i więzadeł stawu kolanowego
Neuroortopedia
 • kompleksowe leczenie problemów ortopedycznych w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej i innych
Deformacje i skrócenia kończyn
 • wydłużanie metodą Ilizarowa
 • osteotomie korekcyjne

Uwaga - kolejka do dra Harasymczuka nie obowiązuje noworodków i pacjentów ze skoliozą

Ortopedia dorosłych

Problemy stopy i stawu skokowego
 • deformacje neurogenne
 • chirurgia przodostopia - paluchy koślawe(haluksy), palce młotkowate i młoteczkowate
 • leczenie urazów i ich powikłań
Schorzenia kręgosłupa

Diagnostyka i leczenie w takich patologiach jak:

 • dyskopatia i rwa kulszowa
 • bóle grzbietu
 • skolioza i kyfoza
Inne
 • zespół cieśni nadgarstka
 • artroskopia stawu kolanowego
 • diagnostyka i leczenie urazów i złamań
Piotr Harasymczuk - ZnanyLekarz.pl

Życiorys

Od ponad 13 lat związany z Katedrą Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe w zakresie ortopedii zdobywał pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Jóźwiaka jako rezydent Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwesytetu Medycznego w Poznaniu. Dyplom specjalisty w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu uzyskał w 2013 roku z najlepszym w sesji wynikiem egzaminu pisemnego.

2002 - 2005

Studenckie Koło Naukowe Ortopedii Dziecięcej (2004-2005 jako przewodniczący)

2005 - 2006

Studium doktranckie

2006 - 2013

Rezydentura Oddział II E ORSK im. W. Degi

2004 - nadal

Konsultant w zakresie ortopedii - Szpital Kliniczny im. K. Jonshera w Poznaniu

2013 - nadal

Asystent Oddział II E ORSK im. W. Degi

2014 - nadal

Asystent Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

2006 - nadal

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

2007 - nadal

American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine

Doświadczenie zawodowe

Problemy kręgosłupa dzieci i dorosłych
 • wady postawy
 • skoliozy
 • chirurgia kręgosłupa dorosłych

Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zachowawczym i operacyjnym deformacji kręgosłupa zdobywał w pod opieką prof. dr hab.med Tomasza Kotwickiego oraz prof. dr hab. med. Macieja Głowackiego w ramach rezydentury i dalszej pracy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. Ukończył również staże w najbardziej prestiżowych ośrodkach ortopedii dziecięcej w USA:

2008

Staż w ortopedii dziecięcej i leczeniu skolioz Texas Scottish Rite Hospital, Dallas, USA pod kierunkiem prof. John A. Herring’a autora obowiązującej klasyfikacji zaawansowania choroby Perthesa.

2011

Staż w chirurgii kręgosłupa i leczeniu skolioz - Barnes-Jewish Hospital St. Louis, USA pod kierunkiem prof. Lawrence G. Lenke, autora obowiązującej klasyfikacji skolioz, jednego z najwybitniejszych chirurgów kręgosłupa na świecie

2011

Kurs - “Spinal Deformity Live!” St. Louis, USA

Pod opieką prof. dr hab.med. Tomasza Kotwickiego realizuje badania naukowe w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki mające na celu wykrycie genetycznych czynników odpowiedzialnych za powstawanie i progresję skoliozy idiopatycznej. 

Jest aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem ogranizowanych przy współpracy Global Spine Outreach (dr Tony Rinnela, dr Chris Siemionow i prof Lawrence Lenke) spotkań szkoleniowych podczas których pogłębia swoje umiejętności w leczeniu operacyjnym najbardziej skomplikowanych deformacji kręgosłupa. 

Ukończył również kurs leczenia złamań patologicznych kręgosłupa przy pomocy wertebroplastyki.

Mózgowe porażenie dziecięce
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń chodu
 • biodro neurogenne

Dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym dr Harasymczuk zajmuje się od początku swojej kariery zawodowej. Wspólnie z prof dr hab. med. Markiem Jóźwiakiem jest autorem prac naukowych z zakresu leczenia i rehabilitacji dzieci z MPD. Uczestniczył w wielu kursach i konferencjach związanych z tą tematyką m.in. jako laureat stypendium American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine w ramach, ktorego odbył staż w SickKids Hospital w Toronto pod okiem dr Unni Narayannan'a. Współorganizator dwóch międzynarodowych spotkań East European and Mediterianean Meeting on Cerebral Palsy and Developmental Medicine. Posiada gruntowną wiedze z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń chodu nabytą w trakcie pracy w Pracowni Biomechaniki Ruchu, którą teraz przekazuje studentom.

Problemy stopy i stawu skokowego
 • deformacje neurogenne
 • chirurgia przodostopia (paluchy koślawe)
 • deformacje pourazowe

Od 2008 roku związany z założonym przez prof. dr hab. Marka Napiontka Polskim Towarzystwem Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, jako czlonek komitetu organizacyjnego spotkań towarzystwa. 

Ukończył kurs leczenia stóp końsko-szpotawych metodą Ponsetiego oraz dwukrotnie organizowany przez Europejskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowego (EFAS) kurs chirurgii stopy i stawu skokowego. 

Wydłużanie i leczenie operacyjne deformacji kończyn dolnych

Umiejętności w zakresie leczenia operacyjnego metodą Ilizarova oraz z zastosowaniem innych metod stabilizacji nabył w czasie rezydentury współpracując z jednym z czołowych specjalistów w tej dziedzinie w kraju - dr med. Miluda Shadi. 

Deformacje i skrócenia kończyn
 • leczenie metodą Ilizarova
 • osteotomie korekcyjne
Traumatologia dziecięca
 • leczenie złamań
 • urazy sportowe
 • artroskopia stawu kolanowego

Dr Harasymczuk jest konsultantem w zakresie ortopedii i traumatologii Szpitala Kliniczniego im. K. Jonshera w Poznaniu, a jego mentorem w tym zakresie jest prof. Kaye Wilkins - jeden z najbardziej uznanych traumatologów dziecięcych na świecie. Staż pod jego kierunkiem odbył w 2008 r. w San Antonio, USA.

Wrodzone deformacje stóp
 • leczenie metodą Ponsetiego
 • leczenie operacyjne
Dysplazja stawów biodrowych
 • diagnostyka ultrasonograficzna (preluksacja)
 • leczenie zachowawcze i operacyjne

Posiada znaczne doświadczenie w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej dysplazji u niemowląt (ponad 25000 wykonanych badań) oraz leczenia metodami zachowawczymi i operacyjnymi.

Praca naukowa

Publikacje i doniesienia zjazdowe

Publikacje

2007

M. Jóźwiak, P. Harasymczuk, A. Koch, A. Szulc: Etiopathogenesis of spastic hip pain and dislocation in children Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2007 Jan-Feb;72(1):5-8. Polish.

M. Jóźwiak, P. Harasymczuk, K. Ciemniewska: The use of botulinum toxin in the treatment of spastic hip joint instability in children with cerebral palsy Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2007 May-Jun;72(3):205-9. Polish

2008

M. Jóźwiak, P. Harasymczuk, A.Koch: Natural history of hip joint instability in cp children until the age of 7 years - Advances in Rehabilitation 2008 Polish

2009

P. Harasymczuk, T. Kotwicki, A. Koch, A. Szulc: The use of computer tomography for preoperative planning and outcome assessment in surgical treatment of idiopathic scoliosis with pedicle screw based constructs - case presentation. Ortop Traumatol Rehabil. 2009 Nov-Dec;11(6):577-85. English, Polish.

2011

M. Jóźwiak, P. Harasymczuk, A. Koch, T. Kotwicki: Incidence and risk factors of hip joint pain in children with severe cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2011;33(15-16):1367-72

Doniesienia zjazdowe

2004

„Unstable spastic hip treatment with use of botulinum toxin in children with cerebral palsy” European Pediatric Orthopaedic Society Meeting 2004 Geneva

2005

„Natural history of hip joint instability in cp children until the age of 7 years” European Pediatric Orthopaedic Society Meeting 2005 Palma de Mallorca

„Soft tissue release versus botulinum toxin in the treatment of spastic hip joint instability” European Pediatric Orthopaedic Society Meeting 2005 Palma de Mallorca

„Spastic hip instability treated with two stage procedure – soft tissue release combined with open reduction and dega transiliac osteotomy” European Pediatric Orthopaedic Society Meeting 2005 Palma de Mallorca

2006

„The influence of abduction treatment and horseback riding therapy on the hip joint instability and pain in cerebral palsy children” East European and Mediterranean Meeting on Cerebral Palsy and Developmental Medicine 2006 Warsaw

2007

„Dislocated Hip Joint Pain in Children with Severe Cerebral Palsy” 61st Annual Meeting of American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine 2007 Vancouver, Canada

2012

„Patient selection in genetic association studies” 7th SOSORT Meeting, 2012 Milan, Italy

„Genetic association studies in idiopathic scoliosis – who was really tested?” 9th Biennial Meeting of the International Society of Spinal Deformities, 2012, Poznań, Polska

Projekty i granty naukowe

2018

Uzyskano tytuł naukowy: doktora nauk medycznych

2011 – nadal

Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM o nr. 2011/03/N/NZ5/00229 na badanie pt. „Badanie powiązań polimorfizmów genu TIMP-2 z występowaniem i progresją skoliozy idiopatycznej u dzieci” Planowana data ukończenia badań – 07/03/2016 – kierownik projektu

Jeśli Twoje dziecko choruje na skoliozę i chciałabyś dowiedzieć się więcej na temat genetycznego podłoża tego schorzenia w Twojej rodzinie zapraszam do kontaktu celem włączenia Twojej rodziny do badań.

Kursy i staże

Krajowe

07/2002

Kurs – „Ochrona zdrowia w krajach tropikalnych”, Poznań

04/2005

Kurs - „Biodro w mózgowym porażeniu dziecięcym”, Palma de Mallorca, Hiszpania

05/2005

Kurs - „Metoda Ponsetiego w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej”, Poznań

Kurs - „Taktyka leczenia ortopedycznego neurogennej niestabilności stawu biodrowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Poznań

08/2005

Kurs - „Zaawansowane zabiegi reanimacyjne”, Kraków

01/2006

Kurs - „Międzynarodowy kurs artroskopii i endoprotezoplastyki stawów kończyny górnej”, Poznań

01/2008

Kurs - Interaktywny kurs traumatologii dziecięcej EPOS-POSNA, Warszawa

04/2008

Kurs – Osteotomia Degi kości biodrowej, Warszawa

11/2008

Kurs – „Ultrasonografia stawu biodrowego u dzieci i niemowląt” Otwock

10/2011

Szkoła Ortopedii Dziecięcej, Uniejów

11/2011

Kurs – „Leczenie interdyscyplinarne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” Warszawa

02/2012

Kurs - „Chirurgia Kręgosłupa”, Poznań

04/2012

Kurs - „Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy” Otwock

05/2012

Kurs - „Zapalenia kości i stawów”, Otwock

06/2012

Kurs – „Zastosowanie techniki vertebroplastyki w małoinwazyjnym leczeniu schorzeń kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym”, Gdańsk

10/2012

Kurs – „Dysplazja stawów biodrowych”, Otwock

Kurs – „Onkologia narządu ruchu”, Poznań

Kurs – „Artroza, alloplastyki stawów”, Poznań

Kurs – „Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej”, Warszawa

11/2012

Kurs – „Reumoortopedia”, Otwock

Kurs – „Wady stóp”, Otwock

Kurs – „Gruźlica narządu ruchu”, Otwock

02/2013

Kurs – „Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu”, Warszawa

04/2013

Kurs – „Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna”, Poznań

05/2015

Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli Akademickich, Poznań

Zagraniczne

10/2007

Kurs – „Ocena jakości życia u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Vancouver, Kanada

Kurs – „Zaawansowana interpretacja danych analizy laboratoryjnej chodu u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową”, Vancouver, Kanada

Kurs – „Dwuwymiarowa ocena chodu – zastosowanie wiedzy z analizy trójwymiarowej” Vancouver, Kanada

Staż w ortopedii dziecięcej- Sick Kids Hospital, Toronto, Kanada jako laureat stypendium AACPDM, pod kierunkiem dr Unni Narayannana

05/2008

Staż w ortopedii dziecięcej, UPMC Depertment of Pediatric Orthopedics, Pittsburgh, USA pod kierunkiem dr Jana Grudziaka

06/2008

Staż w traumatologii dziecięcej - Department of Orthopeadics of UTHSC, San Antonio, USA pod kierunkiem prof. Kaye’a Wilkinsa

Staż in ortopedii dziecięcej i leczeniu skolioz Texas Scottish Rite Hospital, Dallas, USA pod kierunkiem prof. John A. Herring’a.

11/2009

Kurs - „Understanding the treatment of spine deformity course (prowadzony przez prof. Lawrence G. Lenke)

03/2011

Staż w chirurgii kręgosłupa i leczeniu skolioz - Barnes-Jewish Hospital St. Louis, USA pod kierunkiem prof. Lawrence G. Lenke

Kurs - „Spinal Deformity Live!” St. Louis, USA

04/2012

„14th European Foot and Ankle Society Instructional Course”, Vienna, Austria

04/2014

„16th European Foot and Ankle Society Instructional Course”, Poznań

Kontakt

Rejestracja telefoniczna
tel: 61 649 76 15
kom: 796 713 031

Indywidualna Praktyka Lekarska
Piotr Harasymczuk
Flosmed - Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Barwicka 14a, 60-192 Poznań